Dolphin

Dolphin / Common Bottlenose Dolphin Facts Size Up to 22.9 ft (7 m) Speed Up to 25 mph (40 km/h) (short distance), up to 7…

FirstCry Rodičovství

V počáteční fázi vzdělávání, že každé dítě potřebuje poutavé a zábavné způsoby, jak se učit. Předškoláci si během této fáze svého života vyzvedávají mnoho základních,…

Hranic, v Medicíně

Úvod Centrální žilní tlak (CVP) je tlak v hrudní duté žíly v blízkosti pravé síně. CVP je důležitým faktorem v medicíně kritické péče, protože může…