Meitnerium (Mt), uměle vyrobený prvek patřící do skupiny transuranium, atomové číslo 109. Předpokládá se, že má chemické vlastnosti podobné vlastnostem iridia. Prvek je pojmenován na počest Rakouské fyzičky Lise Meitnerové.

chemické vlastnosti unnilennium (meitnerium) (část Periodické Tabulky Prvků obrázková mapa)
Encyclopædia Britannica, Inc.
Koncept díla v periodické tabulce prvků.
Britannica Quiz
118 jmen a symbolů kvízu periodické tabulky
periodická tabulka se skládá ze 118 prvků. Jak dobře znáte jejich symboly? V tomto kvízu se zobrazí všech 118 chemických symbolů a budete si muset vybrat název chemického prvku, který každý z nich představuje.

V roce 1982 na Západ němečtí fyzikové v Ústavu pro Výzkum Těžkých Iontů (Gesellschaft für Schwerionenforschung ) v Darmstadtu syntetizován izotop meitnerium s hmotnostní číslo 266. Pomocí vysokoenergetického lineárního urychlovače vyšetřovatelé GSI pod vedením Petera Armbrustera bombardovali cíle bismutu-209 paprsky iontů železa-58 zhruba 10 dní. Výsledná fúzní reakce mezi atomy bismutu a železa přinesla pouze jediné jádro nového prvku; nicméně, citlivost detekce techniku levé trochu pochybnosti o platnosti identifikačního. Nejstabilnější izotop, meitnerium-276, má poločas rozpadu 0,72 sekundy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.