laminproteinfamilien

ekspression b-type laminer udtrykkes konstitutivt i de fleste celletyper, mens A-type laminer er udviklingsreguleret og overvejende udtrykkes i de fleste differentierede celletyper . Imidlertid udtrykker…

Psychochurgery

deep Brain Stimulation Pool først observeret og rapporteret om de analgetiske virkninger af septal stimulation i frontal og lateral forniceal kolonner under udførelse af psykooperation…