AVI-400 plus installeret med Carl Seiss Sigma VP sem
AVI-400 plus installeret med Carl Seiss Sigma VP sem

fysik er studiet af de grundlæggende kræfter, der styrer naturen. Fysik er indbegrebet ren videnskab. Da fysikkens love styrer opførelsen af al materie og energi, påvirker de alle de andre videnskabelige områder. Mange tidlige tænkere bidrog til fysikområdet, men Aristoteles anses bredt for at være far til marken med sin offentliggørelse af fysik i det fjerde århundrede fvt. Mange af de største navne inden for videnskab fik deres berømmelse fra deres bidrag til forståelsen af fysik, som f.eks. I dag har fysik udviklet sig til en af de mest komplekse og mystificerende discipliner. Det bruges til at undersøge spørgsmål vedrørende universets oprindelse, eksistensens grundlæggende byggesten, himmellegemers opførsel og eksistensen af andre dimensioner.

Engineering er anvendelsen af indsigter fra fysik (og andre discipliner) til at løse virkelige verden conundrums. Det er her videnskabens gummi møder vejen for problemløsning. Ingeniørarbejde kan bedst betragtes som en disciplin, et adfærdsmønster snarere end et særskilt videnskabeligt felt i sig selv. Der er mange specialiseringer inden for det bredere ingeniørfelt – kemisk, civil, elektrisk og mekanisk for at nævne nogle få. Mange forskere, der er ansat i den private industri, fungerer som ingeniører, der forsøger at forbedre produkter og processer. Men i det omfang de bruger videnskabelige principper til at løse problemer, kan det siges, at alle forskere er ingeniører.

teknikker

  • AFM/SPM
  • Laser hulrum / optisk hulrum
  • litografi
  • unikke instrumenter
  • sem
  • STM
  • tem

miljøudfordringer

fysik er et så bredt felt, at det er vanskeligt at generaliser om disciplinens følsomhed over for miljøstøj. Nogle grene er helt afhængige af modeller, som teoretisk fysik, mens nogle områder er meget afhængige af eksperimentelle resultater, såsom biofysik. Det kan med sikkerhed siges, at når disse eksperimenter udføres på nanoskalaen, er de blandt de mest følsomme applikationer i verden. For eksempel bruges partikelacceleratorer til at undersøge elementarpartiklernes opførsel og kræver en høj grad af stabilitet mellem deres komponentdele. Ignorering af vibrationskontrol i samlingen af disse enheder vil føre til fejl i eksperimenterne.

det samme kan siges om teknik: nogle grene, som civilingeniør, er afhængige af modeller og beregninger, mens andre grene, som materialeteknik, er stærkt afhængige af præcisionseksperimentering. Mange ingeniører integrerer brugerdefineret instrumentering til at undersøge meget specifikke spørgsmål om et systems egenskaber. Ofte vil eksperimentelle opsætninger involvere manipulation eller ændring af materialer. Begge disse faktorer vil øge støjfølsomheden, når de er til stede. Til sådanne eksperimenter bør der anvendes et supplerende vibrationsisoleringssystem og lydisoleret hætte for at sikre nøjagtige resultater.

det skal bemærkes, at instrumentdesign er en form for teknik. Ingeniører, der har til opgave at integrere og konstruere kommercielle instrumenter, skal tage hensyn til følsomheden af instrumentets analysemetode og struktur. Eliminering af iboende støj på et instruments strukturelle niveau kan i bedste fald forbruge meget tid og i værste fald kompromittere instrumentets ydeevne. Det er normalt tilrådeligt at overlade støjproblemerne til eksperterne ved at tilføje et højtydende akustisk kabinet og/eller aktivt vibrationsstyringssystem i de senere faser af instrumentdesign.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.