mål at bestemme den somatiske refleks innervation af bulbocavernosus muskel (BCM) og for at illustrere den perineale nerves rolle i BCM sammentrækning ved hjælp af elektrofysiologiske teknikker.

emner og metoder ti sunde, potente mænd gennemgik kønselektrofysiologisk test. Der blev anvendt Stimuli på den dorsale nerve i penis ved bunden af penis, glans og forreste urinrør og den perineale nervegren til BCM. BCM ‘ s elektromyografiske (EMG) respons blev registreret, og begyndelsestidspunkter blev målt ved baseline, både efter bedøvelse af perinealnerven og efter genopretning fra bedøvelsen.

resultater en refleks BCM-sammentrækning blev fremkaldt fra alle stimuleringssteder. Bedøvelse af perinealnerven resulterede i ændringer i EMG-responsen. Efter at bedøvelseseffekten var forsvundet, vendte responserne tilbage til baseline-værdier.

konklusioner der blev påvist tre forskellige somatiske bulbocavernosus-reflekser, som er komponenter i normal ejakulation. BCM-sammentrækning kan fremkaldes efter stimulering af den dorsale penisnerv ved glans og den forreste urinrør; dette er bøjningsresponserne fra bulbocavernosus-refleksen. BCM-sammentrækning kan også induceres ved stimulering af perinealnerven, som er den vej, gennem hvilken strækningen og seneorganreflekserne bæres for at formidle muskeltonen. Den motoriske innervering af BCM for alle reflekser bæres gennem en gren af perinealnerven. Resultaterne kan være relevante for evalueringen af ejakulationsforstyrrelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.