2-year Impact Factor: Metric calculated by Clarivate Analytics and available in the Journal Citation Reports (JCR) product. 2-vuotinen lehti Impact Factor on se, kuinka monta kertaa lehden kahden viime vuoden aikana julkaistuja artikkeleita on viitattu keskimäärin JCR-vuonna. Se lasketaan jakamalla JCR-vuoden siteerausten määrä kahtena edellisenä vuonna julkaistujen artikkelien kokonaismäärällä.

5-year Impact Factor: Metric calculated by Clarivate Analytics and available in the Journal Citation Reports (JCR) product. 5-vuotinen lehti Impact Factor on se, kuinka monta kertaa lehden artikkeleita on viitenä viime vuonna viitattu JCR-vuoteen. Se lasketaan jakamalla JCR-vuoden siteerausten määrä viitenä edellisenä vuonna julkaistujen artikkelien kokonaismäärällä.

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper): tämä mittari sisältää kaikki Scopus® – tietokannan lehdet vuodelta 1996. SNIP mittaa lähteen kontekstuaalista viittausvaikutusta punnitsemalla viittauksia aihekentän viittausten kokonaismäärän perusteella. Se auttaa tekemään suoran vertailun eri aihealueiden lähteistä. SNIP huomioi erityisesti sen, kuinka usein kirjoittajat mainitsevat muita papereita viitelistoissaan, miten nopeasti viittausvaikutus kypsyy ja miten laajasti arvioinnissa käytetty tietokanta kattaa alan kirjallisuuden. Lisätietoja SNIP.

SJR (SCImago Journal Rank): tämä metriikka sisältää kaikki Scopus® – tietokannan lehdet vuodelta 1996. SJR mittaa painotettuja siteerauksia, joita lehti on saanut. Painotukset riippuvat siteerauslehden aihealueesta ja arvovallasta (SJR), eikä omaviittauksia yleensä lasketa mukaan laskelma-ja viittauspainotukseen. Lisätietoja SJR: stä.

CiteScore: Elsevier toimittaa tämän mittarin käyttäen Scopus®-aineistoa, ja se on keskimääräinen lainaus asiakirjaa kohti, jonka otsikko saa kolmen vuoden ajalta. Se lasketaan kolmen edellisen vuoden aikana julkaistuihin asiakirjoihin tiettynä vuonna saatujen lainausten lukumääränä jaettuna kolmen vuoden asiakirjojen lukumäärällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.