Smoke billows from chimneys at a chemical factory in China
Image caption Kiina ja Yhdysvallat ovat osoittaneet sormella kumpaakin ilmastonmuutoksesta

Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on jännitteitä monista asioista, kuten ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä.

syyskuussa Yhdysvallat julkaisi listan Kiinan ympäristön ”väärinkäytöksistä.”

vastauksena Kiina julkaisi oman raporttinsa, jossa Yhdysvaltain ”ympäristövahingot” eriteltiin yksityiskohtaisesti.

CO2-päästöt

Kiina väittää, että Yhdysvaltojen kumulatiiviset CO2-päästöt ovat noin kolme kertaa suuremmat kuin Kiinan.

vuodesta 1750 (jolloin päästöjen arvellaan olleen käytännössä nollassa) vuoden 2018 loppuun asti Kiina tuotti noin 210,20 miljardia tonnia CO2: ta eri maista tilastoja kokoavan Our World in datan mukaan.

Yhdysvallat tuotti samana aikana 404,77 miljardia tonnia.

ja viime vuosina Yhdysvaltojen hiilipäästöt ovat olleet laskusuunnassa – kun se siirtyy kivihiilestä kohti maakaasua ja uusiutuvaa energiaa.

Kiinan ja Yhdysvaltojen vuosittaiset CO2-päästöt
presentational Grey Line

Yhdysvallat väittää, että Kiinan kokonaisenergiaan liittyvät päästöt ovat kaksi kertaa suuremmat kuin Yhdysvaltojen ja lähes kolmanneksen kaikista päästöistä maailmanlaajuisesti.

Kiinan vuosittaiset päästöt ovat YK: n tietojen mukaan tällä hetkellä noin kaksinkertaiset Yhdysvaltojen päästöihin verrattuna.

  • viisi asiaa Trump on sanonut ympäristöstä

ja viime vuonna Kiinan osuus maailman CO2-päästöistä oli noin kolmannes, kun Yhdysvallat tuotti 13 prosenttia.

laittomat hakkuut ja metsäkato

Kiina väittää laittomien hakkuiden ja metsäkadon ”rehottavan” Yhdysvalloissa.

mutta Maailman luonnonsäätiön (WWF) mukaan laittomat hakkuut eivät ole ”yleisiä” Yhdysvalloissa.

eikä Yhdysvallat kuulu top-10-maihin keskimääräisessä vuosittaisessa metsäpinta-alan menetyksessä vuosina 2010-2020, arvioi YK: n elintarvike-ja maatalousjärjestö.

mutta maailman suurimpana puun loppukäyttäjänä Yhdysvaltojen trooppisen puun kysyntä saattaa WWF: n mukaan osaltaan kasvattaa laittomien hakkuiden määrää muualla maailmassa.

  • miksi lukitus voisi johtaa metsäkatoon

vuonna 2008 Yhdysvallat tiukensi lakeja laittomasti hakatusta puusta valmistettujen tuotteiden tuonnista.

ja yksi 2015-tutkimus sanoi, että sen jälkeen laittomasti hankittu tuonti oli vähentynyt ”merkittävästi”.

mutta se lisäsi suuria määriä puuta tuotiin edelleen ”todennäköisesti laittomista lähteistä”.

ja vuonna 2019 yhdysvaltalainen Environmental Investigation Agency ilmoitti, että Länsi-Afrikasta laittomasti hankittua puuta löytyy edelleen Yhdysvalloissa myytävistä puutuotteista.

Presentational grey line

Yhdysvallat väittää: ”Kiina on maailman suurin laittomien puutuotteiden kuluttaja.”

ja tutkimusten mukaan se pitää paikkansa.

Amazonin viidakon metsäkato
kuvateksti globaali metsäkato on kiihtynyt viime vuosina

Ympäristöntutkimuslaitos sanoo: ”Kiinan hankinta riskialueilta tarkoittaa sitä, että merkittävä osa sen puutavarasta ja puutuotteiden tuonnista korjattiin laittomasti.”

ja Global Witness-järjestön viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan laittomuuksia oli ”huolestuttavan paljon” maissa, joista Kiina hankkii yli 80 prosenttia puutavarastaan.

joulukuussa 2019 Kiina tiukensi lakejaan kieltääkseen Kiinalaisyrityksiä käymästä kauppaa ”laittomasti hankitulla puutavaralla”.

vielä ei ole selvää, miten tämä on voinut vaikuttaa laittomasti kaadettuun, ulkomailta hankittuun puutavaraan.

muovijätteen vienti

Kiina väittää: ”Yhdysvallat on asukaskohtaisesti maailman suurin kiinteän jätteen viejä ja muovin suurkuluttaja.”

Vene valmistautuu telakoitumaan basecon rannan roskatäytteiselle rannalle

muovi on tärkeä osa kiinteää jätettä.

ja Yhdysvallat lähetti sitä 662 244 tonnia muihin maihin vuonna 2019.

  • Miksi jotkin maat kuljettavat muovijätettä takaisin

, mutta Japani ja Saksa lähettivät YK: n tietojen mukaan enemmän samana vuonna.

ja Yhdysvaltojen muovijätteen vienti on tullut alas vuoden 2018 jälkeen lähinnä siksi, että jotkin maat, muun muassa Kiina, ovat rajoittaneet tuontia.

Presentational grey line

Yhdysvaltojen mukaan ”Kiina on suurin muovituotteiden tuottaja ja viejä” ja suurin merten muoviroskan aiheuttaja.

Maailmanpankki vahvistaa, että Kiina on maailman suurin muoviesineiden tuottaja, arviolta kolmannes koko maailmasta.

mutta se johtuu suurelta osin Kiinan tuottaman ja viennin suuresta määrästä.

ja tänä vuonna julkaistu tutkimus, jossa hyödynnetään uusimpia tietoja vuodelta 2016, osoittaa, että Yhdysvallat ja muut maat tuottavat yhä enemmän jätemuovia asukasta kohden.

”Yhdysvallat on 4% maailman väestöstä, mutta silti se tuottaa 17% muovijätteestään”, lehti kirjoittaa.

mutta Kiina ja muut Aasian maat ovat merkittäviä merten muovijätteen aiheuttajia.

noin 80% merten muoveista tulee maalla olevista lähteistä.

ja Kiinan Jangtsejoen uskotaan olevan ylin alkulähde muualla Aasiassa sijaitsevien jokien ohella.

viime vuonna Kiinan Ympäristöministeriö kertoi maan rannikkovesistä löytyvän muovijätteen määrän nousseen 27 prosenttia vuonna 2018.

keskimäärin 24kg (53lb) jätettä löytyi kellumasta jokaista 1 000 neliömetrin kokoista vettä.

ja tästä yli 88% oli muovia.

raportoivat Wanyuan Song, Pratik Jakhar, Upasana Bhat ja Shruti Menon

Reality Check branding

Lue lisää Reality Check

lähetä meille kysymyksesi

Seuraa meitä Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.