Sijaisopettajille, opetusavustajille ja sairaanhoitajille on kova kysyntä, ja heitä tarvitaan jatkuvasti.

valituille hakijoille tehdään sormenjälkiä tukeva rikoshistorian taustatarkastus 1.heinäkuuta 2001 voimaan tulleen SAVE-lainsäädännön mukaisesti. Hakija vastaa myös vaadittavien sormenjälkien kustannuksista.

Hae sijaiseksi pääkaupunkiseudun BOCES-luokkiin ja / tai enintään 20 alueen kouluun.

opettajan sijaisia käsitellään muun muassa Achievement Kids’ Expressin, Capital Region BOCESIN, Cohoesin, Green Islandin, Niskayunan, North Colonien, Schalmontin, Schoharien, South Colonien ja Voorheesvillen koulupiireihin. Kaikki muut piirien opettaja-assistentin sijaiset palkataan koulupiirin henkilöstötoimistojen kautta.

vähimmäisvaatimukset

vähimmäisvaatimukset vaihtelevat koulupiireittäin.

  • Sijaisopettajilla tulee olla koulupiiristä riippuen todistus 60 opintopisteestä, associate-tutkinto, kandidaatin tutkinto, lisenssi tai todistus.
  • Opettaja-avustajat tarvitsevat todisteen lukiotodistuksesta, GED-todistuksesta, AAS-todistuksesta tai New Yorkin osavaltion Opetusapulaisen todistuksesta piiristä riippuen.
  • sairaanhoitajilla tulee olla RN-ja / tai LPN-lisenssi sekä nykyinen ELVYTYSKOULUTUS.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.