laminproteinfamilien

Uttrykk b-type laminer er konstitutivt uttrykt i de fleste celletyper, Mens a-type laminer er utviklingsmessig regulert, hovedsakelig uttrykt i de fleste differensierte celletyper . Imidlertid…

Psychosurgery

Dyp Hjernestimulering Pool først observert og rapportert om analgetiske effekter av septal stimulering i frontal og lateral forniceal kolonner mens du utfører psychosurgery i 1950s.…