3d mold generation

en indexible nylon Vac-Lok™ pute (CIVCO Medical Solutions, Coralville, Iowa) immobiliseringssystem og en in-house, hundespesifikk biteblokkfikseringsenhet ble brukt til å stivt immobilisere hode og nakke, kropp og lemmer. FOR 3d mold generasjon, en computertomografi (CT) bilde sett av hele kroppen ble kjøpt. Hele pasienten ble skannet I EN stor boring (80 cm) CT-skanner (Siemens Somatom Definition AS). Bildesettet ble overført Til En VelocityAI (Varian Medical Systems Inc., Palo Alto, ca.) arbeidsstasjon for konturering. For å generere den første 3d mold stillaset ble pasientens overflate konturert og utvidet 10 mm i luft (Fig. 1a). For å forberede 3d mold stillaset for endelig utskrift, ble 3d mold contour deretter omdannet til ET 3d-nett ved hjelp av 3DSlicer, segmentert i fire separate sammenkoblede skallkomponenter ved Hjelp Av Meshmixer (Autodesk, San Rafael, CA.) konvertert til en stereolitografisk fil FOR 3D-utskrift ved Hjelp Av Simplify3D (Cincinnati, OH.), og sendt til re: 3D (Austin, TX.) for produksjon/trykking (Fig. 1b-d). Formen ble fremstilt ved hjelp av polylactide (PLA) filament med en massetetthet på omtrent 1,09 g/cm− 3 og en fyllprosent på 100.

Fig. 1

3d mold generasjon og arbeidsflyt. a pasientens overflatekontur og 10 mm ekspansjon i luft genereres av ET CT-bildesett for hele KROPPEN. b 3d mesh transformasjon og segmentering i fire separate sammenkoblede shell komponenter. C Stereolithographic fil eksportert til et eksempel 3D-skriver for fabrikasjon. d pasientens trykte skall montert og klar for klinisk bruk

Spiralformet tomoterapiplanlegging

for spiralformet tomoterapiplanlegging (v. 4.0.4. Tomotherapy, Inc., Madison, WI) ET CT-bildesett av pasientens hele kropp innkapslet i DEN 3d-trykte formen ble anskaffet. Bildesettet ble overført Til En VelocityAI arbeidsstasjon for mål og normal vevskonturering. Lunger, hjerte, lever, nyrer, milt, tarmer, mage, blære, hjerne, ryggmarg, øyne, estimerte benmargehulrom (halsvirvler/haleskalle, brystvirvler/ribbe/sternum, magevirvler/bekken, brachium og skulderblad, og femur) thyroids, og linser (blant andre volumer) ble formet som organ at risk (ÅRE). Det kliniske målvolumet (ctv) inkluderte hele kroppsoverflaten og utvidet 3 mm subkutant. FOR å ta hensyn til oppsettvariabilitet og virkningen av respiratorisk bevegelse ble CTV utvidet 2 mm isotropisk for å danne PLANLEGGINGSMÅLVOLUMET (PTV). Tre begrensningskonturer (10 mm, 15 mm og 20 mm utvidelser innover fra DEN subkutane siden AV PTV) representerer ikke Årer eller målstrukturer, men brukes strengt som planleggingsverktøy for doseoptimalisering ble generert for dosebegrensninger til kjernen av kroppen (Fig. 2a).

Fig. 2

Helical tomotherapy planlegging arbeidsflyt og evaluering. En Pasient inneholdt i 3D-trykt mold. Tre planleggingskonturer (10 mm, 15 mm og 20 mm utvidelser innover fra DEN subkutane siden AV PTV) ble brukt til å kontrollere dosen til kjernen av pasienten. b dosevolumhistogrammet (DVH) til målet, individuelle organer i fare (Årer) og faktisk behandlingstid på stråle. c Fargevask av dosefordeling i pasienten

I Utgangspunktet ble 27 Gy levert i 15 fraksjoner, 4 ganger per uke foreskrevet til 92% AV PTV. Normale vevsdosebegrensninger der basert på tidligere rapporterte kliniske toleranser for ulike Årer. Feltbredde, tonehøyde og modulasjonsfaktor som ble brukt til optimalisering av behandlingsplanlegging var henholdsvis 5,0 cm, 0,430 og 3,5. Dosevolumhistogrammer og isodoselinjer ble evaluert for mål Og Individuelle Årer (Fig. 2b-c). Normalt vevstoksisitet fra behandling ble evaluert og skåres i henhold Til Veterinary Cooperative Oncology Group-Common Terminology Criteria for Adverse Events v1. 1 . På grunn av hematologisk toksisitet etter fraksjon 8 ble behandlingsavbrudd igangsatt for å muliggjøre bedring, og resept og frekvens ble endret. De resterende 7 fraksjonene hadde dosen per fraksjon redusert fra 1,8 Gy til 1,4 Gy (plan ikke vist) og for å kompensere for tap av biologisk effekt fra fraksjonsstørrelse og behandlingsbrudd ble antall gjenværende fraksjoner økt fra 7 til 9.

bildeveiledning

pasientposisjonering og oppsett ble verifisert av mvct-systemet (onboard volumetric MEGAVOLTAGE CT) integrert i den spiralformede tomoterapi-maskinen. 3 cGy til kroppsregioner for hver daglig skanning) ble utført kranielt fra nivået av øynene caudalt til bakre lemmer. Bildefusjoner ble evaluert av stråling onkolog og eventuelle passende translasjonsforskyvninger ble brukt til pasientens oppsett før behandling levering (Fig . 3).

Fig. 3
verifisering Av Pasientoppsett ved HJELP AV mvct bildeveiledning. en mvct bilde fusjon med behandling plan konturer før behandling levering. b pasientregistrering skifter til å korrigere for feiljustering mellom planlegging AV CT og MVCT før levering av behandling

Anestesi

pasienten ble pre-medisinert med butorfanol (0,2 mg / kg IV) og indusert langsomt til effekt med propofol (2-4 mg/kg IV) for hver behandling. Pasienten ble intubert og plassert På Sevofluran (2.5-3%) i oksygen. Intravenøse væsker (Ringer-Laktatoppløsning) ble gitt gjennom cephalisk kateter gjennom anestesi (6 ml / kg / time). Manuell ventilasjon ble gitt til pasienten var fullt plassert i kroppsformen, og pasienten ble byttet til mekanisk ventilasjon ved 17 puste / min, 10 ml / kg og inspirasjonstrykk på 19 cm H20 (Hallowell Ventilator). Overvåking inkluderte en pulsoksymeterprobe på tungen, oscillometrisk blodtrykksmansjett på forbenet, EKG-flekker på ventrale poteputer og sidestrøm EtCO2 (Vetrends MAX multiparameter monitor). Kroppen mold ikke strekker seg forbi den proksimale forbena eller distal til hock å tillate plassering AV IV katetre, EKG patcher og oscillometrisk mansjett. Ukentlig NOVAs (Waltham, MA) ble kjørt før starten av hver uke med strålebehandling for å sikre pasientens kandidatur for anestesi. På grunn av lokalisering av sykdommen til huden bare (som bestemt av tidligere staging) og fedme hos pasienten, BLE EN ASA fysisk status score på 3 opprinnelig tildelt.

Dosemåling

pasientspesifikk kvalitetssikring av leveringen ble utført i et fantom i fast vann som er innfødt til systemet ved Bruk Av Radiokromisk EBT3-film (Ashland, Covington, KY.) og ionisering kammer målinger for å verifisere den planlagte fraksjonen levert dose(ikke vist). Relative plane doseprofiler og absolutte punktdosemålinger ble sammenlignet med beregnede plane isodoseprofiler og punktdoser. Toleransen for planen som ble ansett som akseptabel var + − – 3% for målte punktdoser og gammaverdi < / = 1 for 90% av alle punkter som ligger innenfor 30% isodoselinjen ved hjelp av søkekriterier på 3% og 3 mm. Seks nanoDot™ (Landauer, Glenwood, IL) dosimetre ble plassert langs dorsale og ventrale overflater av pasientens midtlinje som sekundær in vivo verifisering av dose mottatt på hudoverflaten. Flere typer dosimetre kunne ha blitt vurdert for in vivo målinger, men størrelsen, enkel appositional plassering, behandling og uavhengig nøyaktighet av nanoDot™ termoluminescerende dosimetre gjorde dem ideelle. Dess, usikkerheten i dose iboende til dosimeters er godt under variasjonen at klassiske TSEBT pasienter opplever dag til dag og pasient til pasient variasjon .

Respons og toksisitet

Tjuesju grå ble levert til pasienten fra 13. juli 2015 til 23.September 2015. En delvis respons var merkbar etter fire fraksjoner, og svulsten gikk helt tilbake over hele det behandlede området ved behandlingens slutt (Fig. 4a-c). Ingen oppfølging histologi for patologisk respons ble utført på forespørsel fra klienten. Grad 1 letargi, fatigue, vekttap, oral mukositt og grad 2 alopesi, spiker/klo endringer, kløe, skalering, anoreksi, og diare ble observert under og innen et par ukers behandling. I tillegg utviklet trombocytopeni grad 3 etter fraksjon åtte som krevde en behandlingsavbrudd på 6 uker og forskrivningsendring før behandlingen fortsatte og avsluttet (Tabell 1, 2, 3, 4 og 5). Ingen klinisk relevante unormale lever – eller nyrefunksjoner, og selv om det ikke ble spesifikt analysert, var det ingen kliniske tegn på tyreoideaaksedysfunksjon oppdaget under eller etter behandling og oppfølgingsperioden før hendelsen frem til tidspunktet for eutanasi. Støttende tiltak ble iverksatt, og all toksisitet unntatt alopesi og trombocytopeni som varierte mellom grad 1 og grad 2 gikk helt over uten ytterligere hendelser. Transient pyoderma ble observert ved oppfølgingsundersøkelser etter behandling. Fra begynnelsen AV tspt-behandlingen til pasienten ble avlivet uten TILKNYTNING TIL KEL (komplikasjoner forbundet med akutt pankreatitt) den 13. November 2015 (ca. 123 dager), ble bare en ny lesjon på hodet påvist og bekreftet av histopatologi innenfor det behandlede feltet.

Fig. 4

behandlingsrespons i løpet av behandlingen. et Eksempel på pasientens sykdomsbyrde før den første fraksjonen av total hudstråling. b det var merkbar forbedring ved ferdigstillelse av fjerde behandling. c svulsten gikk gradvis tilbake over hele kroppen uten ytterligere noduloplaque progresjon ved fullføring av protokollen

Tabell 1 behandlingsrelatert toksisitet karakterisert Ved Den Veterinære Kooperative Onkologigruppen – felles terminologikriterier for bivirkninger etter biologisk antineoplastisk behandling i hunder og katter v1.1
Tabell 2 CBC-verdier 30 dager før behandlingsstart, under behandling, behandlingsferie nadirs, siste behandlingsdag og 30 dager etter fullføring av TSPT
tabell 3 serumkjemiverdier 30 dager før behandlingsstart, under behandlingsferien og siste behandlingsdag
tabell 4 urinalysis verdier 30 dager før behandlingsstart og under behandlingsferien
Tabell 5 Koagulasjonsverdier 30 dager før behandlingsstart og under behandlingsferien

risikoorganer

min, middelverdi og maksimal dose av tspt til ulike årer er presentert i tabell 6.

Tabell 6 Planlagte doser som skal leveres til organer i fare under total hudfotonstrålestråling

Uavhengig dosebekreftelse til hudens overflate

overflatedosen til huden som verifisert ved plassering av seks nanodot™ dosimetre langs dorsal og ventral overflate av pasienten er oppført i tabell 7. Ventral plassering av dosimetrene før den første behandlingsfraksjonen er vist I Fig. 5.

Tabell 7 sekundær dosebekreftelse til hudoverflaten ved første fødsel ble nanoDot™ dosimetre plassert i områder hvor klassiske tsebt-usikkerheter ville være tilstede eller i formkryss hvor det kan være et gap
fig. 5

Ventral nanoDot™ placement for in vivo dosimetry and secondary verification prior to the first administered fraction of total skin radiation

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.