EN Kort HISTORIE AV ADHD

JEG har altfor ofte sett på Internett eller media påstanden OM AT ADHD er en nylig oppfinnelse av psykiatere og / eller farmasøytiske selskaper. Slike uttalelser ignorerer DEN LANGE HISTORIEN OM ADHD som min kollega og jeg gjennomgikk i VÅR» Primer » OM ADHD, http://rdcu.be/gYyV. SOM DU kan se Fra Figuren, HAR ADHD en lang historie. DET FØRSTE ADHD-syndromet ble beskrevet I En tysk medisinsk lærebok Av Weikard I 1775. Det er ikke en skrivefeil. ADHD-syndromet hadde blitt identifisert før USAS fødsel. Dr. Weikard brukte ikke begrepet ADD eller ADHD, men han beskrev et syndrom av hyperaktivitet og uoppmerksomhet som tilsvarer DET VI kaller ADHD i dag. SOM Du kan se Fra Figuren, BLE ADHD-lignende syndromer beskrevet I Skottland i 1798 Og I Frankrike i slutten av det 19.århundre. Den første beskrivelsen av ET ADHD-lignende syndrom i et medisinsk tidsskrift var Av Dr. George Still i 1901 som beskrev det han kalte en «mangel på moralsk kontroll» i The Lancet. Oppdagelsen av at stimulerende stoffer er effektive i behandling AV ADHD skjedde i 1937 da Dr. Charles Bradley oppdaget At Benzedrin (en amfetaminforbindelse) forbedret oppførselen til barn diagnostisert med atferdsforstyrrelser. I de påfølgende årene ble det brukt flere begreper for å beskrive barn med ADHD-symptomer. Eksempler er Kramer-Pollnow syndrom, minimal hjerneskade, minimal hjernedysfunksjon og hyperkinetisk reaksjon. Det var ikke før på 1980-tallet at Begrepet Attention Deficit Disorder (ADD) kom i utstrakt bruk med utgivelsen Av American Psychiatric Association ‘ S Diagnostic And Statistical Manual (Dsm). I løpet av de påfølgende tiårene ble det gjort flere endringer i de diagnostiske kriteriene, og begrepet ADD ble erstattet MED ADHD for ikke å overemphasize enten uoppmerksomhet av hyperaktivitet ved diagnostisering av lidelsen. Og som grafikken nedenfor beskriver, førte disse nye og bedre diagnostiske kriteriene til mange gjennombrudd i vår forståelse av forstyrrelsens natur og effekten av behandlinger. SÅ, hvis DU tror AT ADHD er en oppfinnelse av dagens samfunn, tro om igjen. Det har vært med oss en stund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.