De intuïtieve ontwikkeling van de gemiddelde vrije weg expressie lijdt aan een significante fout-het veronderstelt dat de” doel ” moleculen in rust zijn terwijl ze in feite een hoge gemiddelde snelheid hebben. Wat nodig is, is de gemiddelde relatieve snelheid, en de berekening van dat de snelheid van de moleculaire snelheid verdeling opbrengsten het resultaat

Toon

die herziet de uitdrukking voor het effectieve volume meegesleurd in de tijd t


De resulterende gemiddelde vrije weglengte is

het aantal moleculen per volume-eenheid kan worden bepaald aan de hand van het getal van Avogadro en de ideale gaswet, wat leidt tot

opgemerkt moet worden dat deze uitdrukking voor de gemiddelde vrije weg van moleculen hen behandelt als harde bollen, terwijl echte moleculen dat niet zijn. Voor edelgassen zijn de botsingen waarschijnlijk bijna perfect elastisch, dus de harde bol benadering is waarschijnlijk een goede. Maar echte moleculen kunnen een dipoolmoment hebben en een significante elektrische interactie hebben als ze elkaar benaderen. Dit is benaderd door gebruik te maken van een elektrisch potentieel voor de moleculen om de berekening te verfijnen, en ook door gebruik te maken van de gemeten viscositeit van het gas als parameter om de schatting van de gemiddelde vrije weg van moleculen in reële gassen te verfijnen.

gemiddelde vrije pad gerelateerd aan viscositeit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.