Hertz (rzeczownik „HER-tz”)

jest to jednostka częstotliwości. Częstotliwość to liczba przypadków, w których zdarzenie występuje w określonym czasie. Na przykład, serce kolibra może bić (akcja okresowa) tak szybko, jak 1260 razy na minutę. To częstotliwość. Naukowcy mogą mierzyć tę częstotliwość w hercach. Jeden hertz jest równy jednemu cyklowi na sekundę. Jeśli serce kolibra bije z prędkością 1260 uderzeń na minutę, to 21 uderzeń na sekundę, częstotliwość 21 herców.

wiele rzeczy można zmierzyć w hercach, od fal bijących na plaży po częstotliwość dźwięków. Nasz zakres słyszenia rozciąga się od około 20 herców (które słyszymy jako bardzo niskie tony) do 20 000 herców (bardzo wysokie tony). Więc serce kolibra może brzmieć jak bardzo niski szum.

Jednostka hertz została nazwana na cześć Heinricha Rudolfa Hertza, niemieckiego fizyka żyjącego w latach 1857-1894. Udowodnił istnienie fal elektromagnetycznych-fal energii, w tym światła widzialnego, fal radiowych, mikrofal i innych. Wszystkie te fale można teraz zmierzyć w hercach.

w zdaniu

odtwarzanie częstotliwości dźwięku około 25 000 herców może denerwować jelenie na tyle, aby trzymać je z dala od niebezpiecznych dróg.

Zobacz pełną listę naukowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.