obiectiv determinarea inervației reflexe somatice a mușchiului bulbocavernos (BCM) și ilustrarea rolului nervului perineal în contracția BCM, utilizând tehnici electrofiziologice.subiecți și metode zece bărbați sănătoși și puternici au fost supuși testelor electrofiziologice genitale. Stimulii au fost aplicați nervului dorsal al penisului la baza penisului, glandului și uretrei anterioare, iar ramura nervului perineal la BCM. Răspunsurile electromiografice (EMG) ale BCM au fost înregistrate și latențele de debut măsurate la momentul inițial, atât după anestezia nervului perineal, cât și după recuperarea din anestezic.

rezultate s-a obținut o contracție reflexă a BCM din toate locurile de stimulare. Anestezia nervului perineal a dus la modificări ale răspunsului EMG. După ce efectul anestezic a dispărut, răspunsurile au revenit la valorile inițiale.

concluzii au fost detectate trei reflexe somatice distincte bulbocavernos care sunt componente ale ejaculării normale. BCM contracția poate fi provocată după stimularea nervului dorsal al penisului la nivelul glandului și uretrei anterioare; acestea sunt răspunsurile flexoare ale reflexului bulbocavernosus. Contracția BCM poate fi indusă și la stimularea nervului perineal, care este calea prin care se întind și reflexele organelor tendonului pentru a media tonusul muscular. Inervația motorie a BCM pentru toate reflexele este purtată printr-o ramură a nervului perineal. Constatările pot fi relevante pentru evaluarea tulburărilor ejaculatorii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.