rökning kan orsaka ett antal systemövergripande fysiologiska förändringar utöver lokal skada på lungorna. Inflammation som börjar i lungsystemet kan” spillas över ” i cirkulationssystemet för att orsaka skador på andra organ i hela kroppen, förklarade ett team av tyska forskare. Inflammation kan också interagera negativt med proteinvägarna i kroppen, vilket gör att muskeln bryts ner snabbare än den produceras. Denna process leder till muskelförlust, även kallad muskelavfall eller atrofi, vilket orsakar svaghet.

forskarna studerade markörer av inflammation i blodet och muskelfibrerna från två grupper av möss som utsattes för cigarettrök på lång sikt. En grupp utförde dagliga körprov på ett löpband under de senaste åtta veckorna av studien (”rökutsatt träning”), medan den andra gruppen inte tränade (”rökutsatt”). Båda rökexponerade grupperna jämfördes med åldersmatchade kontroller som inte exponerades för rök.

markörer för inflammation ökade i blod-och muskelproverna i den rökexponerade gruppen men förbättrades signifikant i den rökexponerade träningsgruppen efter att forskargruppen introducerade löpbandstesterna. Båda rökexponerade grupperna hade en lägre muskelvikt jämfört med kontrollgruppen och visade en minskning av fiberområdet i musklerna före införandet av träning. Övning reverserade en del av denna typ av skada i den rökexponerade träningsgruppen. ”Regelbunden uthållighetsträning verkar skydda långsiktiga rökare mot några viktiga negativa lokala och systemiska konsekvenser av rökning”, skrev forskarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.