Sheriffs Office

vad vi gör sheriffens kontor i Waseca County är en integrerad del av länets rättssystem. Som den främsta brottsbekämpande myndigheten i länet, Sheriffen är skyldig…

Albert Einsteins år

under fyra månader, Mars till juni 1905, producerade Albert Einstein fyra artiklar som revolutionerade vetenskapen. En förklarade hur man mäter storleken på molekyler i en…

Coccidioidal meningit

Abstrakt invånare i området som nu ockuperas av sydvästra USA och nordvästra Mexiko har haft att göra med coccidioidomycosis och komplicerande meningit för >1500 år.…