Dolphin

Dolphin / Common Bottlenose Dolphin Facts Size Up to 22.9 ft (7 m) Speed Up to 25 mph (40 km/h) (short distance), up to 7…

FirstCry föräldraskap

i den inledande fasen av utbildningen, varje barn behöver engagerande och roliga sätt att lära sig. Förskolebarn plockar upp många av de grundläggande, men viktiga…

gränser i medicin

introduktion centralt venetryck (CVP) är trycket i bröstvena cava nära det högra atriumet. CVP är en viktig faktor i kritisk vårdmedicin eftersom den kan användas…