lamin-proteinfamiljen

uttryck laminer av B-typ uttrycks konstitutivt i de flesta celltyper, medan laminer av A-typ regleras utvecklingsmässigt och uttrycks huvudsakligen i de flesta differentierade celltyper .…

Psychosurgery

djup hjärnstimulering Pool observerades och rapporterades först om de analgetiska effekterna av septalstimulering i de främre och laterala forniceala kolumnerna medan de utförde psykokirurgi på…