tandimplantat ger bättre långsiktigt värde än konventionella alternativ för tandbyte. Men innan du överväga det och leta efter tandimplantat prissättning, bör du vara medveten om en eventuell tandimplantat borttagning. Detta gör att du kan göra ett informerat samtycke. De flesta tandimplantat tas bort för att ändra den övergripande positionen för reparativ strategi eller implantat misslyckande. Trots att det blir en dental nödvändighet som är ett mycket sällsynt fall kan det fortfarande finnas några komplikationer för borttagning av tandimplantat.

framgången för ett tandimplantat är beroende av implantatets förmåga att integreras med det omgivande benet. Implantat är mestadels gjorda av biokompatibelt Titan som accepteras av kroppen utan att framkalla en inflammatorisk reaktion.

andra orsaker som leder till borttagning av implantat inkluderar:

  • tidiga implantatfel: detta händer inom de första månaderna efter implantatet. Det orsakas mest av infektioner under läkningsprocessen eller misslyckande att integrera ordentligt med benet.
  • Tandimplantatavstötning: implantat ses som främmande material av kroppen. Om käken äventyras av bakterier under implantation, kommer patientens kropp definitivt att avvisa den.
  • långvarig smärta: vissa patienter kan stöta på långvarig smärta efter placering. Detta kan orsakas av mindre nervgren eller svår lokal inflammation. Avlägsnandet är nödvändigt om smärtan kvarstår.
  • felaktig osseointegration: Det händer när implantatytan inte smälter samman med det omgivande benet. Flera faktorer associerade med osseointegration inkluderar begränsad tillgänglighet av benstorleken, överhettning av käkbenet eller infektionshändelse.
  • allergiska reaktioner: det är vanligt hos patienter som är allergiska mot metall.
komplikationer för borttagning av tandimplantat

huvudfaktorn som bestämmer implantatavlägsnandet är käkbenets kvalitet. Implantat i överkäken är lättare att ta bort än de i underkäken. Ju bredare och längre ett implantat är, desto svårare är borttagningen. Det finns flera komplikationer för borttagning av tandimplantat som eventuellt kan uppstå såsom:

  • nervskada som kan leda till smärta och domningar. Smärtan ska inte vara för intensiv eller långvarig.
  • skada på intilliggande tänder: vid borrning av implantatet kan tandläkaren skada intilliggande tänder. Du bör leta efter en ansedd estetisk tandklinik för att undvika sådana fall.
  • patienten kommer sannolikt att uppleva lätt obehag under operationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.