mål att bestämma den somatiska reflex innervation av bulbocavernosus muskeln (BCM) och för att illustrera rollen av perineal nerv i BCM kontraktion, med hjälp av elektrofysiologiska tekniker.

försökspersoner och metoder tio friska, potenta män genomgick genital elektrofysiologisk testning. Stimuli applicerades på penisens dorsala nerv vid basen av penis, glans och främre urinrör och perineal nervgren till BCM. De elektromyografiska (EMG) svaren från BCM registrerades och inledande latenser mättes vid baslinjen, både efter bedövning av perinealnerven och efter återhämtning från anestetiken.

resultat en reflex BCM-sammandragning framkallades från alla stimuleringsställen. Bedövning av perinealnerven resulterade i förändringar av EMG-svaret. Efter att den anestetiska effekten hade försvunnit återvände svaren till baslinjevärdena.

slutsatser tre distinkta somatiska bulbocavernosusreflexer detekterades som är komponenter i normal utlösning. BCM-sammandragning kan framkallas efter stimulering av ryggpennnerven vid glans och den främre urinröret; dessa är flexorresponserna hos bulbocavernosus-reflexen. BCM-sammandragning kan också induceras vid stimulering av perineal nerv, vilket är den väg genom vilken stretch-och senorganreflexer bärs för att förmedla muskelton. Den motoriska innervationen av BCM för alla reflexer bärs genom en gren av perinealnerven. Resultaten kan vara relevanta för utvärderingen av ejakulatoriska störningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.